புதியன

எரிக்கென்றிசன், ச.

உமாசங்கர்

புன்னியாமீன், பீ. எம்., மஸீதா, புன்னியாமீன்

அதிவீரராம பாண்டியர், சதாசிவப்பிள்ளை

ஶ்ரீகந்தராஜா, செல்லத்துரை

திருச்சிற்றம்பலம், சு.

சிவசுப்பிரமணிய தேசிகர், சி.

சோமசுந்தரம், குமாரசாமி

ஆறுமுகநாவலர்

சங்கர பண்டிதர், சிவ., குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.

கந்தையாபிள்ளை, ந. சி.

சுப்பிரமணியம், பண்டிதர் த.

குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.

செல்வராஜன், காவலூர் ஞா. ம.

ஆறுமுகநாவலர்

கந்தையாபிள்ளை, ந. சி.

பண்டித நடராஜபிள்ளை

குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.

அநவரதவிநாயக மூர்த்தி, வை.

ஶ்ரீ குமரகுருபர சுவாமிகள், ஆறுமுகநாவலர்

கணபதிப்பிள்ளை, சி.

ஶ்ரீ குமரகுருபர சுவாமிகள், ஞானசம்பந்தன், நா.

முத்துக்குமாரசுவாமிப் பிள்ளை, கு.

சின்னத்தம்பிப் புலவர், திருஞானசம்பந்தபிள்ளை, ம. வே.

முத்தையா, நா.

கார்த்திகேசு யோகி, க.

கணபதிப்பிள்ளை, சி.

சோமசுந்தரப் புலவர், க.

சூரியன், மு. க.

செல்லையா, நெ. வை.

கிங்ஸ்பரி, பிரான்சிஸ்

Pages