புதியன

தேவராஜா, க.

தமீமா, றஹீம்

யசோதா, பாஸ்கரன்

கார்லோ பொன்சேகா, பாலித்த ரணதுங்க, ஹேமமால் ஜயவர்த்தன, பிரசன்ன கூரே

ஜெயகுமாரன், நடராஜா

இரஞ்சன், இராமசுவாமி, இராமசுவாமி, மந்திரி எஸ்., அனுலா, விஜயசுந்தர, அஜித்த, விஜயசுந்தர, குமுதினி, ஶ்ரீகிருஷ்ணராஜ், கோசலா, நாகேந்திரன்

மேழிக்குமரன்

யமுனானந்தா, சி.

நிமால் சேனநாயக்கா, அரியராணி, அரியரத்தினம்

வசந்தி, தேவராஜா ஶ்ரீஸ்கந்தராஜா

சின்னத்தம்பி, அ., இராஜேந்திரன், தி.

தர்மலிங்கம், ச. அ., தர்மலிங்கம், இ.

சிவசண்முகராஜா, சே.

ஶ்ரீ சிதானந்த சரஸ்வதி யோகி

ஸ்வாமி ஶ்ரீ சிதானந்த சரஸ்வதி யோகி

செல்வநாயகம், எஸ்., பிரான்சிஸ், எஸ்.

அன்புச்செல்வி, ஶ்ரீதரன்

ரவீந்திரநாத், சி., சுந்தரலிங்கம், அ.

Pages