புதியன

பாலகணேசன், பாலசிங்கம்

சொக்கலிங்கம், க., வாசுகி, சொக்கலிங்கம்

குமாரசுவாமிப் புலவர், அ., இராசகோபாலன், தி.

குமாரசுவாமிப் புலவர், அ., அம்பலவாணபிள்ளை, கு.

வேலுப்பிள்ளை, சு.

இரத்தினசிங்கம், கா. வை.

வயித்தியலிங்கம், ச., ஜெயதேவன், வ., பன்னிருகைவடிவேலன், இரா.

பீரிஸ், கே. என். டீ., விஜயசூரிய, எஸ்., வேலாயுதபிள்ளை, எஸ்., யாக்கூத், எம். எச். எம்., பீரிஸ், கே. பீ.

பீரிஸ், கே. என். டீ., விஜயசூரிய, எஸ்., வேலாயுதபிள்ளை, எஸ்., யாக்கூத், எம். எச். எம்., பீரிஸ், கே. பீ.

ஆர்த்திகா

கதுறுகமுவே நாகித்த தேரோ, யோகராஜா, எஸ். ஜே.

தியாகராஜ ஐயர், பூ.

பஞ்சாட்சர சர்மா, ச.

விசாகரூபன், கிருஷ்ணபிள்ளை

கீத்தாம்பிள்ளை, வித்தியானந்தன், சு.

தேவசகாயம்பிள்ளை, ஆசீர்வாதம்

தமிழரசி, சிவபாதசுந்தரம்

தேவதாசன், கபிரியல் ஞானப்பிரகாசம்

கந்தைய ஆச்சாரியார், இ. சி.

சங்கரப்பிள்ளை, பொ.

Pages