புதியன

ஜெயராசா, சபா., சந்திரசேகரன், சோ.

கருணாநிதி, மா.

ஜெயராசா, சபா.

வரதராசா, நா.

சந்திரசேகரன், சோ.

தமிழ்மணி தெல்லியூர்

பரந்தாமன், பண்டிதர் வி.

சந்திரசேகரம், சோ., கருணாநிதி, மா.

அமிர்தலிங்கம், சொ.

அயூப்கான், சுகந்தி, கந்தசாமி, ஆரியரட்ன, ரொக்கி, திலானி, ராஜபக்‌ஷ

பூரணானந்தா, கு., சிறீக்கந்தராசா, செ.

மகா உத்தமன், ம., இராஜதுரை, எஸ். வி.

சந்திரசேகரன், சோ., கருணாநிதி, மா.

சண்முகநாதன், ச. கா., கணேசலிங்கம், கே. ரீ.

மீகொட பத்திரனகே தயானந்த

Pages