புதியன

நாராயண சுவாமிகள்

நாராயணசாஸ்திரி, ந., இரகுநாதையர், இ. சி.

கணபதிப்பிள்ளை, த.

மொழிவாணன், திலகரட்ணம், தி.

சுப்பிரமணியம், இளையதம்பி

இரத்தினேசுவர ஐயர், வ. மு.

கந்தையா, மு.

சங்கரப்பிள்ளை, பொ.

கணேசலிங்கம், க.

வேலுப்பிள்ளை, வி.

சொக்கலிங்கம், க.

சுப்பிரமணியன், நா., கௌசல்யா, சுப்பிரமணியன்

யுகபாலசிங்கம், வேலுப்பிள்ளை

சிவானந்தமூர்த்தி, கனகசபை

சிவதாஸ், எஸ்.

டேமியன், எஸ்.

ஆனந்தராஜா, P. A. C.

வசந்தி, தேவராஜா ஶ்ரீஸ்கந்தராஜா, எட்வேர்ட் பீரிஸ், ஜே. ஜி.

கோபாலன், தி. இரா.

விபுலானந்தர், சாமித்தம்பி, கமலநாதன், சா. இ., சிவசுப்பிரமணியம், வ.

இராசநத்தினம், சுப்பிரமணியம்

வைத்தீஸ்வரன், கா.

சிவயோகன், சா., தயா, சோமசுந்தரம்

ஜெயரூபி, சிவபாலன்

நடேசபிள்ளை, மு.

Pages